غلات لبنیات روغن نوشیدنی گوشت غذای جهانی قویترین برندها غذای سالم
اعزام هیات آموزشی - تجاری به نمایشگاه گلفود دبی 2020

سازمان توسعه تجارت ایران در راستای آموزش و اعزام تجار و بازرگانان به نمایشگاه های بین المللی، مجوز اعزام تجار محترم (شرکت های کوچک و متوسط مرتبط با صنایع غذایی) در قالب هیات آموزشی - تجاری به بیست و پنجمین نمایشگاه گلفود دبی 2020 که از تاریخ 27 بهمن ماه لغایت 1 اسفندماه در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می گردد، به مرکز آموزش بازرگانی اعطا نموده است.